Naam TTV Poppel
Lokalen

Vond 3 te Poppel (senioren en trainingen)

‘t Molenslop, Gemeentelaan Weelde (jeugdwedstrijden)

Aansluitingsnummer A218
Bankrekening BE76 1431 1838 7995
Contactpersonen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische zaken
Sponsoring &
Feestelijkheden

Reacties via:
info (at) ttvpoppel.be

Koen Aernouts
Jan Van Gompel
Rico Berendsen
Christian Pattinama
Peggy Bosmans &
Jef Baeyens

+32 484 43 41 34
(Jan Van Gompel)

 

In het najaar van 2016 hebben Luc Timmermans en Jan van Gompel het initiatief genomen om een tafeltennisvereniging te beginnen. Ze plaatsten een oproep in Rawepo om eens te kijken of er interesse was om een clubje te formeren. Op 17 december 2016 vond deze eerste avond plaats.

Het doel was om in een ontspannen sfeer eens een partijtje te spelen. Een ieder die interesse had werd gevraagd om eens in sporthal ‘t Molenschop te komen kijken.
Na twee introductie-avonden was er voldoende animo om er mee verder te gaan, en met geïnteresseerden werd afgesproken op de maandagavond bij wijze van proef een paar partijtjes te komen spelen.

De gemeente stelde een aantal batjes ter beschikking en zowaar waren er ook nog twee tafels in de gemeentelijke archieven beschikbaar van een initiatief van een jaar of vijf daarvoor.
Er bleken een aantal fanatieke spelers te zijn die met grote regelmaat op de maandagavonden in Weelde kwamen om een balletje te slaan. De gemeente zag dit met genoegen aan en nodigde de vereniging in spe uit om een drietal bestuursleden aan te wijzen en toch eens aanwezig te zijn bij de sportraad.
Met het driekoppige-voltallige bestuur werd de eerste sportraad bijgewoond en de schepen stimuleerde het initiatief om gelijk die avond de raad voor te stellen de pingpongclub onder de werknaam “Rapipoc” toe te laten treden tot de sportraad.

Omdat het allemaal wat concreter werd en serieuzer werd besloten om ons aan te sluiten bij de VTTL. Er werd in Gierle een introductietraining verzorgd door Pieter Geerts en dat wakkerde de belangstelling voor de competitie wat aan en ook de aansluiting bij de VTTL.

Er zijn ondertussen voldoende spelers gevonden om deel te gaan nemen aan de échte competitie. Twee oefenwedstrijden tegen Merksplas gaven voldoende vertrouwen. En ook de bond zag en ziet er heil in door TTV Poppel A direct in de 5e klasse in te delen. Blijkbaar schuilt er in onze spelers potentieel talent.

Om een goede thuisbasis te hebben voor met name wedstrijden werd besloten om te verhuizen naar de sportzaal in Poppel. De definitieve naam van de vereniging werd TTV Poppel. In Poppel zijn er meer mogelijkheden dan in Weelde (op maandagavond). Een competitiewedstrijd neemt al snel de hele avond in beslag en een club moet onbeperkt kunnen beschikken over de speelaccommodatie die avond.

In september 2017 wordt er met 7 actieve leden ingeschreven voor één ploeg in de competitie. Luc, Koen, Rico en Rob vormen de vaste ploeg. Inmiddels hebben ze meer leden aangemeld die ook een aantal competitiewedstrijden spelen. (De andere drie van het eerste uur zijn Jan, Jef en Corrie)

Het aantal leden neemt toe en in september 2018 kunnen er al twee ploegen worden ingeschreven in de competitie. De A ploeg komt uit in de 5e klasse en de B ploeg in de 6e klasse.

Ondertussen is augustus 2018 TTV Poppel op initiatief van Koen Aernouts gestart met een jeugdtraining. Poppel is enorm blij met Koen Aernouts als trainer. Naast de seniorentrainingen op maandag, traint Koen op dinsdagavond de jeugd.

September 2019 treedt TTV Poppel al met 3 ploegen in de competitie en ook starten we met een U-12 ploeg in de jeugdcompetitie.

Seizoen 2020-2021 voor het eerst geen uitbreiding van de seniorenploegen maar wel een jeugdploeg in de reguliere competitie! De jeugdploeg gaat de wedstrijden op zaterdagen in ‘t Molenslop spelen. De A ploeg mag na drie jaar een trede hoger gaan spelen 4e klasse, de B ploeg gaat haar opwachting maken in de 5e klasse.

Op 1 augustus 2022 telt de vereniging 35 leden inclusief 10 jeugdleden.  Het jongste lid is 7 en de oudste 71 jaar.  De vrouwen/meisjes zijn nog in de minderheid maar met 5 is dat ondertussen wel 14% van het totaal aantal leden. En dan natuurlijk de NL-B verhouding onder de leden dat is nog steeds licht in het Vlaamse voordeel. 

In 2024 vond men het tijd dat de vereniging een democratisch gehalte kreeg. In de algemene ledenvergadering trad het voltallige bestuur af om te komen tot een democratisch gekozen bestuur. Voor de bestuursfuncties hadden zich zes leden aangemeld, op voorstel van het vertrekkende bestuur, werden de zes kandidaten unaniem door de algemene ledenvergadering benoemd tot bestuursleden. Op 22 april werd Koen Aernouts benoemd tot voorzitter.