Periodiek publiceert de ITTF een lijst met toegalaten rubbers. Op toernooien wordt er bij wijze van steekproef op gecontroleerd. Een tegenstander moet je altijd in de gelegenheid stellen om het pallet te controleren voor aanvang van de wedstrijd. Maak er geen ruzie over maar laat noteren op het wedstrijdblad als je van mening bent dat je tegenstander met een niet reglementair rubber speelt.

Lijst met toegelaten rubbers.